Projekt „Nowi kierowcy” więcej pod tel:126342798

Projekt „Nowi kierowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ligę Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie w partnerstwie z Firmą Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0023/16 z dnia 27.07.2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wartość projektu wynosi 1 983 048,00 zł.

W ramach projektu przeszkolonych ma być 300 osób dorosłych zamieszkałe w woj. Podkarpackim. Zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji na następujących kursach:

  1. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  2. Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  3. Prawo jazdy kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  4. Prawo jazdy ADR podstawa + cysterny
  5. Prawo jazdy kat. C+C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
  6. Prawo jazdy kat. C+HDS wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach Ligi Obrony Kraju zlokalizowanych na terenie woj. Podkarpackiego


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.