Legnica

Ośrodek Szkolenia
Zawodowego Kierowców LOK w Legnicy

ul. Poznańska 25, tel. 76 862 83 95

KIEROWNIK OŚRODKA JUSTYNA GAŁCZYK tel. 508024081

ZASTĘPCA KIEROWNIK OŚRODKA mgr inż. Ryszard RABCZAK tel. 516177579

email: lokalina@wp.pl


Zaprasza na:

- kursy prawa jazdy,

- kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

- kursy kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

- kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR

- kursy na kierowcę-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej

- kursy na operatora żurawi przenośnych kat. II Ż HDS

- kursy w zakresie obsługi podestów ruchomychi kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

-warsztaty instruktorskie


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.