Lubaczów

LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Lubaczowie

ul.Piłsudskiego 5

Lubaczów (37-600)

tel/fax. 166324689

e-mail: lubaczow@lok.edu.pl

 

KIEROWNIK OŚRODKA

Zbigniew Roczniak tel. 508024074

Zapraszamy na:

Kursy prawa jazdy kategorii A,B,C,D,CE,BE -możliwość odbycia teorii w domu - przy komputerze i Internecie.

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych "szkolenia okresowe"-35h

dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalfikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalfikację uzupełniająca przyspieszona-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E
Kursy ADR: podstawowe i dokształcające, cysterny, klasy-1 ,klasy 7,

Kursy operatorów: wózków widłowych z obsługą butli

Kursy,,Żurawie HDS przewoźne i przenośne" liczba godzin zajęć 34 w tym 12 godzin zajęć praktycznych ,cena 1200,00 z egzaminem przez UDT zł. przy trzech osobach


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.