Doszkalanie kierowców

ECO DRIVING I DEFENSIVE DRIVING

ECO DRIVING to płynna i bezpieczna jazda samochodem, która niesie ze sobą znaczne oszczędności, zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Szkolenia z jazdy ekonomicznej są znakomitym rozwiązaniem dla firm z dużą flotą samochodową, które chcą ograniczyć koszty związane ze zużyciem paliwa. Dzięki naszym szkoleniom zużycie paliwa może zmniejszyć się nawet o 20%!

Szkolenie może odbywać się przy wykorzystaniu mobilnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem lub w rzeczywistych warunkach (na trasach miejskich i pozamiejskich). Program szkolenia jest dostosowany do potrzeb klienta, wielkości i rodzaju floty, a także charakteru usług oferowanych przez firmę.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie składa się z 2 części:

 1. Zajęć teoretycznych - instruktor omawia zagadnienia, które mają wpływ na jazdę ekonomiczną. Przedstawia systemy wspomagające kierowanie pojazdem oraz ich wpływ na jazdę ekonomiczną. Instruktor omawia również błędy, które popełnili kierowcy w trakcie pierwszego przejazdu i wskazuje prawidłowe zachowania.
 2. Zajęć praktycznych, w trakcie których odbywa się przejazd po ustalonej trasie wraz z instruktorem, który obserwuje technikę jazdy kierowcy. Następnie następuje ponowny przejazd po wcześniej ustalonej trasie. W trakcie tego przejazdu kierowca wykorzystuje zdobytą wiedzę, a instruktor na bieżąco wskazuje i omawia błędy wynikłe podczas jazdy.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 • Charakterystyka mocy i momentu obrotowego.
 • Jednostkowe zużycie paliwa wraz z pokazem charakterystyki warstwicowej.
 • Wpływ stylu jazdy na zużycie paliwa.
 • Korzystanie z optymalnego zakresu prędkości obrotowej silnika.
 • Korzystanie ze wskazań komputera pokładowego.
 • Umiejętne przyspieszanie i dobór przełożeń skrzyni biegów.
 • Unikanie zbędnych hamowań (planowanie trasy).
 • Wpływ stanu technicznego pojazdu na zużycie paliwa.
 • Rodzaj opon i ciśnienie w ogumieniu.
 • Stosowanie i poprawne używanie osłon aerodynamicznych.
 • Kaloryczność stosowanych paliw.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończonym kursie.
 • Raport z opracowania uzyskanych wyników, szczególnie poprzez analizę zaobserwowanych błędów techniki jazd, wskazanie innych zaobserwowanych czynników mających wpływ na ekonomikę jazdy oraz zasugerowanie dalszych kroków w procesie doskonalenia techniki jazdy.
DEFENSIVE DRIVING

Jazda defensywna to jazda świadoma. Kierowca panuje nad swoim pojazdem, świadomie unika niebezpiecznych sytuacji. Przewiduje, planuje, reaguje - w efekcie zmniejszając ryzyko na drodze. W ramach szkoleń z jazdy defensywnej można wybrać jeden z trzech wariantów zajęć.

Pierwsza propozycja obejmuje szkolenie dla grupy pracowników; każdy z nich odbywa indywidualna jazdę przy wykorzystaniu pojazdu będącego własnością przedsiębiorstwa, w którym prowadzone jest szkolenie (lub na pojazdach Grupy CARGO). Przez godzinę instruktor nadzoruje przejazd kierowcy i odnotowuje je w arkuszu oceny kursanta. Kierowca nie uzyskuje porad od instruktora - pokazuje swój styl jazdy, a instruktor jest odpowiedzialny za wychwycenie wszystkich złych nawyków i praktyk, które będą eliminowane podczas drugiego przejazdu.

Kolejnym etapem jest część teoretyczna, czyli wykład dla wszystkich szkolonych osób, który trwa 2 godziny. Podczas wykładu w pierwszej części instruktor przedstawia i omawia najczęściej występujące błędy, a także wskazuje ich konsekwencje. W drugiej części wykładu instruktor omawia najnowsze technologie stosowane w pojeździe oraz prezentuje ich zalety i wady.

Następnie każdy z kursantów ponownie pokonuje tę samą trasę co wcześniej. W czasie drugiego godzinnego przejazdu instruktor jest w stałym kontakcie z kierowcą i na bieżąco wskazuje mu wszystkie błędy, jakie popełnia. Dodatkowo instruuje kursanta jak jechać, żeby poprawić czas przejazdu i zużycie paliwa, a przede wszystkim uświadamia kierowcę na temat zagrożeń. Po zakończeniu przejazdu uczestnik zostaje zapoznany z wynikami i popełnianymi błędami.

Ćwiczenia praktyczne oparte są o system budowania nawyków ruchowych u kierowców. Dzięki wyuczonym odruchom, kierowca w sytuacjach zagrożenia na drodze, będzie potrafił błyskawicznie i prawidłowo zareagować na niebezpieczne sytuacje.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.