Dąbrowa Górnicza

Liga Obrony Kraju

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Jana III Sobieskiego 59

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 2624412; 513-088-035

e-mail: dabrowagornicza@lok.slask.pl

KIEROWNIK OŚRODKA-inż.Bartosz Śmiałkowski            tel. 513088035

 

Zapraszamy na:

- kursy prawa jazdy wszystkich kategorii,

- kursy dokształcające dla kierowców zawodowych,

- kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

- kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,

- kursy na kierowców - operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej,

- kursy w zakresie obsługi podestów ruchomych.

Informujemy, że posiadamy:

- certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008r.,

- akredytację w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2021 by LOK. All rights reserved.