Kraków

LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Krakowie

ul.Centralna 60

31-586 Kraków

tel/fax. (12) 6487273

e-mail: centrum@lok.krakow.pl

www.centrum.lok.krakow.pl

 

KIEROWNIK OŚRODKA

Danuta PĘCAK tel. 510-088-942

 

Zapraszamy na:

Kursy prawa jazdy kategorii A,B,C,D,CE,BE -możliwość odbycia teorii w domu - przy komputerze i Internecie.

 

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych "szkolenia okresowe"-35h

dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E

 

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1. kwalfikację wstępną- 280h,

2. kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3. kwalifikację uzupełniając-70h,

4. kwalfikację uzupełniająca przyspieszona-35h dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E
Kursy ADR: podstawowe i dokształcające, cysterny, klasy-1, klasy 7,

Kursy operatorów: wózków widłowych z obsługą butli


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.