NASI INSTRUKTORZY

Wykaz kadry szkolącej
Imię i nazwisko                          Rodzaj uprawnień                Data ważności
instruktora/wykładowcy               uprawnień

Ryszard Rabczak           kat.A,B,C,D,BE,CE,DE,T               18.09.2012
Szymon Dul                             Kat.B                              02.04.2012
Stanisław Cembala                   Kat.B                              03.01.2012
Ryszard Głuszko                   Kat.A,B,C,E                         28.05.2012
Aleksander Pundyk           Kat.A,B,C,BE,CE,D,T                 10.02.2014
Aleksander Gryszan            Kat.A,B,C,D,E,T                     05.05.2011
Robert Mróz                        ratownik medyczny               30.05.2012
Tadeusz Chodorowski                 Kat. B,C                        09.03.2014
Agnieszka Szmuda        trener, wykładowca (szkol. Okr)    04.07.2012
Sierpowski Sławomir                   kat. B                           18.12.2013

Chodorowski Tadeusz wykładowca szkolenie okresowe kat. "C"


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2021 by LOK. All rights reserved.