Projekt "Kierunek progres - kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców”

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Kierunek Progres - kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców” została zakończona!

Projekt jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2017 by LOK. All rights reserved.