Projekt „Profesjonalni kierowcy” więcej pod tel: 12 633-60-70 lub w biurze projektu – Mielec ul. Mickiewicza 20 tel. 790-765-878

Projekt „Profesjonalni kierowcy” więcej pod tel: 12 633-60-70 lub w biurze projektu – Mielec ul. Mickiewicza 20 tel. 790-765-878

Projekt „Profesjonalni  kierowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ligę Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie w partnerstwie z Firmą Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0038/17 z dnia 22.12.2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Wartość projektu wynosi 4 280 087,25 zł.

W ramach projektu przeszkolonych ma być 600 osób dorosłych zamieszkałe w woj. Podkarpackim. Zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji na następujących kursach:

 • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. D z B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy kat. C+C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Prawo jazdy C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz ADR podstawa + cysterny
 • Prawo jazdy kat. C+HDS wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach Ligi Obrony Kraju zlokalizowanych na terenie woj. Podkarpackiego:

 1. Jasło ul. Koralewskiego 3
 2. Jarosławiu ul. Spytka 13
 3. Krośnie ul. Tysiąclecia 18
 4. Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5
 5. Przemyśl ul. Słowackiego 40
 6. Tarnobrzegu ul. Mickiewicza 4

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.