REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!! Projekt „LOK-uj wiedzę - zostań wykwalifikowanym kierowcą - pokieruj swoją karierą”

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Projekt pn. „LOK-uj w wiedzę - zostań wykwalifikowanym kierowcą - pokieruj swoją karierą”, którego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez nabycie przez 160 osób (12K, 148M), pełnoletnich mieszkańców woj. śląskiego, kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego (120 osób) lub autobusu (40 osób) oraz umiejętności posługiwaniasię językiem obcym (160 osób) będzie realizowany na terenie woj. śląskiego w terminie: 15.04.2018 - 31.08.2019. Uczestnicy wezmą udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach kończących się egzaminem zewnętrznym i wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i kompetencje, poprzedzonym procesem walidacji i certyfikacji.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 1 684 468,80 PLN

Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem rekrutacji i złożeniem stosownych dokumentów w jednym z naszych ośrodków lub w biurze projektu.

Dokumentacja rekrutacyjna:

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie nr 2

Załaczniki nr 3 i 4Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.