WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

Zapraszamy wszystkich instruktorów / wykładowców nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty
doskonalenia zawodowego wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późniejszymi zmianami).

W przypadku zgłoszenia przez właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców grupy składającej się z minimum 10 instruktorów oferujemuy zniżkę do 10% ceny kursu.

Zgłoszenia można dokonać:

- osobiście w OSK LOK Zawiercie

- fax pod nr 32/ 6723912

- e-mail na adres:lokzawiercie@wp.pl


Wpłaty proszę dokonywać na konto BZG LOK O/KATOWICE

Nr konta 03 1240 1095 1111 0010 1892 5385

Wpisując w tytule Imię i Nazwisko, Nazwę kursu oraz OSK LOK Zawiercie

lub gotówką w kasie OSK LOK ZawiercieKursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2021 by LOK. All rights reserved.