WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW

Warsztaty dla instruktorów / wykładowców

Zapraszamy wszystkich instruktorów / wykładowców nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty

doskonalenia zawodowego wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.

o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia można dokonać:

- osobiście w OSK LOK

- pod nr 32/ 262 44 12,513-088-035

- e-mail na adres dabrowagornicza@lok.slask.pl

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto BZG LOK O/KATOWICE

Nr konta 86 1240 4227 1111 0000 4847 9059

Wpisując w tytule Imię i Nazwisko, Nazwę kursu oraz OSK LOK Dąbrowa Górnicza

lub gotówką w kasie OSK LOK Dąbrowa Górnicza

 

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2021 by LOK. All rights reserved.