WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW

WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW / WYKŁADOWCÓW

  • Zapraszamy wszystkich instruktorów / wykładowców nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. z 2011r. nr 30 poz. 151 z późn. zm.).

  • W przypadku zgłoszenia przez właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców grupy składającej się z minimum 10 instruktorów oferujemy zniżkę do 20% ceny kursu.

Cel szkolenia:celem szkolenia jest doskonalenie zawodowe instruktorów do prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców

2. Szkolenie obejmuje:

Zajęcia teoretyczne – 12 godzin

Zajęcia praktyczne – 2 godzin

3.Czas trwania warsztatów – 3 dni

Plan nauczania

L.p Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Dzień warsztatów
teoretycznych praktycznych
1. Psychologia 1 - 1
2. Metodyka nauczania 1 - 1
3. Prawo o ruchu drogowym 1 - 1
4. Technika kierowania i obsługa pojazdu 1 - 1
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1 - 1
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 1 - 2
7 omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców 2 - 2
8. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego 2 - 2
9 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych - 1 3
10 przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych - 1 3
11 ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów 2
3

Razem godzin zajęć 14

12 2

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.