SZKOLENIE ZAWODOWE KIEROWCÓW

- SZKOLENIE OKRESOWE

Każdy kierowca zawodowy musi odbyć niniejsze szkolenie co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji.

Kierowco, termin ważności kwalifikacji jest wskazany na odwrocie prawa jazdy w kolumnie 12.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin.

Szkolenie w 5 dni! Czas zajęć szkoleniowych w ciągu jednego dnia nie może przekraczać 7 godzin.

Szkolenie może odbyć się w formie indywidualnej lub grupowej.

Forma indywidualnego szkolenia możliwa jest dzięki specjalistycznej platformie edukacyjnej pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia przy pomocy komputera - tzw. e-learning.

Grupowe szkolenie organizowane jest w formie wykladów. Warunkiem koniecznym jest zebranie grupy liczącej minimum 5 osób.

 

Sala wykładowa

- KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • Kat. C po 10 września 2009 roku i są w wieku 18 - 21 lat,

 • Kat. D po 10 września 2008 roku i są w wieku 21 - 23 lata.


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych,

 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

 • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

 

Autobus szkoleniowy


- KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCĄ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykładowo  odbyli kurs kwalifikacji wstępnej kat. C, C1, C+E, C1+E i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób. W tym celu osoby takie są zmuszone ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E.

Dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • Kat. C po 10 września 2009 roku i są w wieku 18 - 21 lat,

 • Kat. D po 10 września 2008 roku i są w wieku 21 - 23 lata.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,

 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

- KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • Kat. C po 10 września 2009 roku i posiadają więcej niż 21 lat,

 • Kat D po 10 września 2008 roku i posiadają więcej niż 23 lata.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,

 • 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym,

 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

- KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYSPIESZONĄ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Przykładowo  odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, C1, C+E, C1+E i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób. W tym celu osoby takie są zmuszone ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie kat. D, D1, D+E, D1+E.

Dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej przeznaczony jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • Kat. C po 10 września 2009 roku i mają więcej niż 21 lat,

 • Kat. D po 10 września 2008 roku i mają więcej niż 23 lata.

Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,

 • 2,5 godziny zajęć praktyczne w ruchu drogowym.

 

Samochód ciężarowy do kwalifikacji wstępnej

Wszystkie rodzaje szkoleń kwalifikacji wstępnej mogą odbyć się w formie indywidualnej lub grupowej.

Forma indywidualnego szkolenia możliwa jest dzięki specjalistycznej platformie edukacyjnej pozwalającej na przeprowadzenie szkolenia przy pomocy komputera - tzw. e-learning.

Grupowe szkolenie organizowane jest w formie wykladów. Warunkiem koniecznym jest zebranie grupy liczącej minimum 5 osób.

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO!

TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO POTRZEB KURSANTA - DOTYCZY SZKOLENIA E-learningowego!


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.