SZKOLENIA ZAWODOWE KIEROWCÓW

ZAPRASZAMY KIEROWCÓW NA:

-SZKOLENIA OKRESOWE-35godz

-KWALIFIKACJE WSTĘPNE-280godz

-KWALIFIKACJE WSTĘPNE PRZYSPIESZONE-140godz

-KWALIFIKACJE WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCE-70godz

-KWALIFIKACJE WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCE PRZYSPIESZONA-35godz

CZAS ZAJĘĆ W JEDNYM DNIU SZKOLENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 7GODZIN

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

Zajęcia prowadzimy w naszym ośrodku w Katowicach w formie komputerowej               (e-learning) lub w formie wykładów.

TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO KURSANTA-DOTYCZY SZKOLENIA E-learning

OFERTA SZKOLENIOWA

Liga Obrony Kraju  Ośrodek Szkolenia  zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U z 2010r nr 53, poz 314) składa oferte :

na szkolenie okresowe

Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz osób/rzeczy, musi się poddać obowiązkowemu okresowemu szkoleniu co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzaleznione od daty wydania kategorii „C, D i E” prawa jazdy :

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat.C1,C,C1E,lub CE( patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980

Do 10 września 2010

Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995

Do 10 września 2011

Od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000

Do 10 września 2012

Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

Do 10 września 2013

Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008

Do 10 września 2014

 

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat.D1,D,D1E lub DE( patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980

Do 10 września 2009

Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990

Do 10 września 2010

Od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000

Do 10 września 2011

Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

Do 10 września 2012

Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008

Do 10 września 2013

 

 

Aby uzyskać wpis trzeba odbyć badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenie   okresowe w wymiarze 35 godz.

szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej:

* dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat „D” po 10 września 2008 r

* dla osób, które uzyskały prawo jazdu kat „C” i „E” po 10 wrzesnia 2009 r


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2020 by LOK. All rights reserved.