SZKOLENIA ZAWODOWE KIEROWCÓW

Zapraszamy na kursy-szkolenia:

Kursy dokształcające dla kierowców zawodowych "szkolenia okresowe"-35h

dla bloków C,C1,CE,C1+E lub D,D1,DE,D1+E

 

Kursy  dla kierowców chcących związać swoją przyszłość jako kierowca zawodowy

1.kwalfikację wstępną- 280h,

2.kwalifikację wstępną przyspieszone 140h

3.kwalifikację uzupełniając-70h,

4.kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona-35h

CZAS ZAJĘĆ W JEDNYM DNIU SZKOLENIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 7 GODZIN

ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

Zajęcia prowadzimy w naszym ośrodku w KROSNIE w formie komputerowej e-learning) lub w formie wykładów.

TERMINY KURSU DOSTOSOWANE DO KURSANTA-DOTYCZY SZKOLENIA E-learning

Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz osób/rzeczy, musi się poddać obowiązkowemu okresowemu szkoleniu co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania kategorii „C, D i E” prawa jazdy:

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat.C1,C,C1E,lub CE( patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980

Do 10 września 2010

Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1995

Do 10 września 2011

Od 1 stycznia 1996 do 31 grudnia 2000

Do 10 września 2012

Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

Do 10 września 2013

Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009

Do 10 września 2014

Osoby,które uzyskały uprawnienia kat.D1,D,D1E lub DE( patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy)

Do 31 grudnia 1980

Do 10 września 2009

Od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990

Do 10 września 2010

Od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000

Do 10 września 2011

Od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

Do 10 września 2012

Od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008

Do 10 września 2013

Aby uzyskać wpis trzeba odbyć badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenie okresowe w wymiarze 35 godz.

szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej:

* dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat „D” po 10 września 2008 r

* dla osób, które uzyskały prawo jazdu kat „C”  po 10 wrzesnia 2009 r


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.