PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA TYMCZASOWO NIECZYNNA

Zabrze ul. 3 Maja7

e-mail: zabrze@lok.edu.pl

Pracownia jest czynna w poniedziałki i czwartki  od godziny 15.00. po wczesniejszej rejestracji.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu -  


Pracownia psychologiczna

Rodzaj badania

Cena

Kandydaci na kierowców oraz kierowcy w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)

Kandydaci oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,

Kandydaci oraz instruktorzy nauki jazdy,

Kandydaci oraz egzaminatorzy nauki jazdy,

Osoby ubiegające się do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem,

Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Kierowcy skierowani przez Policję

Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych

Operatorzy sprzętu budowlanego, ciężkiego oraz innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych

Operatorzy wózków widłowych

Osoby skierowane przez lekarza medycyny pracy

Wymagane dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów, skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, lekarz, Policja)


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.