Legnica 2

Ośrodek Szkolenia

Zawodowego Kierowców LOK w

Legnicy

ul. Piastowska 6, tel. 76 862 49 85

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr inż.Ryszard RABACZK tel.516177579

email: lokalina@wp.pl

 

Zaprasza na:

-kursy prawa jazdy,

-kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

-kursy kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

- kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR

- kursy na kierowcę-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej

- kursy na operatora żurawi przenośnych kat. II Ż HDS

- kursy w zakresie obsługi podestów ruchomychi kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2023 by LOK. All rights reserved.