Legnica

Ośrodek Szkolenia

Zawodowego Kierowców LOK w

Legnicy

ul. Poznańska 25, tel. 76 862 83 95

KIEROWNIK OŚRODKA

mgr inż.Ryszard RABCZAK tel.516177579

email: lokalina@wp.pl

 

 

Zaprasza na:

-kursy prawa jazdy,

 

-kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

 

-kursy kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

- kursy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR

- kursy na kierowcę-operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej

- kursy na operatora żurawi przenośnych kat. II Ż HDS

- kursy w zakresie obsługi podestów ruchomychi kursy dokształcające dla kierowców zawodowych

 

.

Copyright 2016 by LOK. All rights reserved.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK. W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców (dawne świadectwo kwalifikacji), nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR, organizownie samoobrony, szkolenie przedpoborowych, prowadzenie kursów politechnicznych.

Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: RawaNet