KWALIFIKACJA WSTĘPNA

ORGANIZUJEMY NABÓR NA:

KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Prawo jazdy na ciężarówkę można zrobić w wieku 18 lat. Jednak zawodowo wykonywać pracę w charakterze kierowcy można dopiero po skończeniu 21 lat i zaliczeniu specjalnego szkolenia, jakim jest kwalifikacja wstępna.


Po 10 września 2008 r. kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D (autobusy), muszą ukończyć kwalifikację wstępną, która jest dodatkowym szkoleniem.

W przypadku kategorii C (samchody ciężarowe) wymóg ukończenia kwalifikacji wstępnej dotyczy tych kierowców, którzy uprawnienia do prowadzenia ciężarówek uzyskali po 10 września 2009.

Kwalifikacja wstępna obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne, jak i praktyczne. W sumie jest to 280 godzin zajęć. Zajęcia teoretyczne obejmują 195 godzin.) - 65 godzin. Zajęcia praktyczne to w sumie 20 godzin. Z tego 16 godzin to jazda w ruchu drogowym i 4 godziny praktyki w warunkach specjalnych.

Podczas odbywania takiego specjalistycznego szkolenia kierowca poznaje zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. W tym celu kierowca uczy się właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu. Ponadto uczy się, jak prowadzić samochód, by zużywał on mniej paliwa, jak zabezpieczyć przewożony towar albo zapewnić bezpieczeństwo pasażerom.

 

JEŚLI UKOŃCZYŁEŚ 21 LAT MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ !! KOSZT TO 2500 zł !!!!

 

!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

 


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2020 by LOK. All rights reserved.