KURSY PRAWA JAZDY

Od 01.01.2015r. na podstawie zmiany ustawy o kierujących pojazdami (poz. 970 z dnia 24.07.2014r.) zgodnie z art.1 pkt. 12, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.po art.23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z z odbywania zajęć, o których mowa  odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt. 1(czyli z części teoretycznej) lub ust 5 pkt. 1(dotyczy szkolenia teoretycznego do kierowania tramwajem).

Powyższym zapisem ustawodawca zniósł obowiązek odbycia szkolenia teoretycznego przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kursantów, w celu odpowiedniego przygotowania do egzaminu teoretycznego, każda chętna osoba będzie miała w naszych ośrodkach do wyboru możliwość skorzystania z następujących form przygotowania:

- wykłady w ośrodku szkolenia, przeprowadzane przez doświadczonych wykładowców, dodatkowo osoba szkolona otrzyma podręcznik i płytę z testami,

- szkolenia e-kursu w domu lub ośrodku szkolenia przy komputerze (e-kurs pozwala na dostęp do materiałów szkoleniowych zawartych w podręczniku i płycie z testami).

Każda osoba chcąca przystąpić do egzaminu na prawo jazdy musi uzyskać z Wydziału Komunikacji odpowiedniego Urzędu profil kandydata na kierowcę (PKK). W celu uzyskania PKK osoba musi przedstawić w ww. Urzędzie aktualne badania lekarskie (dot. wszystkich kat. prawa jazdy) , badania psychologiczne (dot. kat. C, C+E, D, D+E) i jedną fotografię.

Po przyswojeniu materiału kursant z swoim profilem kandydata na kierowcę (PKK) udaję się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodek egzaminowania) i zapisuję się na egzamin teoretyczny.

Przy kategorii B+E, C+E, D+E kursant zawsze musi odbyć szkolenie teoretyczne (do wyboru dwie formy szkolenia: wykłady lub e-learning w super OSK) jednakże nie ma egzaminu teoretycznego przy ww. kategoriach prawa jazdy

 

KURS KAT.  A1

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

- Minimalny wiek 16 lat

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT.  A

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia na kurs:

- Minimalny wiek 24 lata lub 20 lat jeżeli kursant od conajmniej 2 lat posiada kategorię A2

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. B

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na samochodach HYUNDAI i20 ( takich jak w ośrodku egzaminacyjnym).

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

 

KURS KAT. C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

- posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. C+E

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe Man z przyczepą.

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

- posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

 

KURS KAT. D z B

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe  SOLBUS ST 11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

- posiadanie prawa jazdy kat. B (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

- pierwsza  wpłata w wysokości 200 zł.

 

KURS KAT. D z C

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe SOLBUS ST11 oraz IVECO

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

- posiadanie prawa jazdy kat. C (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

- pierwsza  wpłata w wysokości 500 zł.

 

KURS KAT. C z D

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Jazdy odbywają się na pojeździe MAN

Warunki przyjęcia na kurs:

- przedłożenie profilu kandydata z Wydziału Komunikacji

- posiadanie prawa jazdy kat. D (kserokopia prawa jazdy oraz oryginał do wglądu)

- pierwsza wpłata w wysokości 500 zł.


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.