KURSY OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych:

Obecnie praca w magazynie wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet lub skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w specjalistycznym kursie.

Adresaci szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż bywa często niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, wielko powierzchniowych sklepach, nie tylko na terenie kraju.

Wymagania stawiane przyszłym uczestnikom szkolenia na wózki widłowe

Wózkiem widłowym nie może kierować każdy z uwagi na określone przepisy, które regulują zasady obsługi takiego sprzętu. Niezbędnym wymaganiem jest:

  • wiek, czyli ukończone 18 lat,
  • konieczne jest również przystąpienie do badań lekarskich w celu uzyskania orzeczenia o sprawności i braku przeciwwskazań na stanowisku operatora wózków jezdniowych,

Program szkolenia na wózki widłowe

Kurs zawodowy na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w czasie której uczestnik poznaje prawidłową obsługę wózka widłowego. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny i odbywają się po umówieniu bezpośrednio z instruktorem w czasie dogodnym dla obu stron. Część teoretyczna obejmuje takie zagadnienia, jak:

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych
naładowanych, ciągnikowych, unoszących podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych podnośnikowych specjalizowanych
A Typy wózków jezdniowych 2 3 4 5
B Budowa wózków jezdniowych 4 6 8 10
C Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 8 11 15 19
D Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa 3 4 6 8
E BHP 4 6 8 10
F Wiadomości o dozorze technicznym - 2 3 4
G Zajęcia praktyczne 5 10 15 25
Razem: 26 42 59 81

 

Program bezpieczna wymiana butli.

Blok programowy Zagadnienia Minimalna liczba godzin
A Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli 2
B Wymiana butli wykonana przez instruktora 0,5
C Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 0,5
D Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia 4
E Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika szkolenia. Egzamin końcowy 1
RAZEM: 8

Uprawnienia i korzyści, jakie zapewnia kurs na wózki widłowe

Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania wewnętrznego egzaminu na terenie ośrodka szkoleniowego. Efektem jest uzyskanie bezterminowego świadectwa unijnego z  na drukach MEN dokumentującego uprawnienia na  obsługę wózków jezdniwychwózki. Świadectwo honorują wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego szkolenie otwiera drzwi do pracy na terenie prawie całej Europy oraz w kraju. Świadectwa wydajemy również w języku angielskim oraz niemieckim.


Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR,
przygotowanie kierowców-operatorów do zdania egzaminu przed UDT.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: r-h.pl

Copyright 2024 by LOK. All rights reserved.