KURSY NA PRAWO JAZDY

Serdecznie zapraszamy

na najbliższy

KURS PRAWA JAZDY

Kategorii:  AM,  A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E

3.08.2015  godz. 16.00

Promocja !!!

KURS KAT. B - 1100,00

OŚRODEK Z DNIEM 2.01.2015 WPROWADZA SYSTEM SZKOLENIA ECO DRIVINGU

( NOWE WYMAGANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO)

SZKOLENIE NA

SAMOCHODACH TOYOTA YARIS

Testy na prawo jazdy

 

 

Rozpoczęcie kursu  ADR -Podstawowy-Cysterny

 

!!!! NAJTANIEJ NA ŚLĄSKU !!!!!

Zapraszamy na kursy podstawowe, dokształcające i okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy (świadectwo kwalifikacji).

Kurs dla kierowców - KWALIFIKACJA WSTĘPNA

- dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2008 r.
- dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E - uzyskanie uprawnień po 10.09.2009 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 (Dz. U. nr 124, poz. 805), kierowca uzyskując po 10.09.2008 r. uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D (autobus) lub po 10.09.2009 r. w zakresie prawa jazdy kat. C (samochód ciężarowy) winien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej. Czas trwania kursu - 280 godz. zajęć:

 • część podstawowa - 195 godz.
 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C) - 65 godz.
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godz.
 • jazda w warunkach specjalnych (w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy) - 4 godz.

Po okresie 5 lat kierowca winien cyklicznie realizować Szkolenie Okresowe

Kurs dla kierowców - KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

 • część specjalistyczna w zakresie przewozu osób (kat. D) lub rzeczy (kat. C) - 65 godz.
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godz.

Kurs dla kierowców - SZKOLENIE OKRESOWE

- dla kierowców kat. D1, D, D1+ E, D+ E
- dla kierowców kat. C1, C, C1+ E, C+ E

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 125, poz. 874 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. nr 124, poz. 805) kierowca, który nabył uprawnienia w zakresie prawa jazdy:
kat. D1, D, D1+ E, D+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

 • do 10.09.2009 r. - uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2010 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1981 - 1990
 • do 10.09.2011 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1991 - 2000
 • do 10.09.2012 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2001 - 2005
 • do 10.09.2013 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2006 - 2008

kat. C1, C, C1+ E, C+ E, pierwsze szkolenie powinien ukończyć:

 • do 10.09.2010 r. - uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2011 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1981 - 1990
 • do 10.09.2012 r. - uzyskanie uprawnień w latach 1991 - 2000
 • do 10.09.2013 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2001 - 2005
 • do 10.09.2014 r. - uzyskanie uprawnień w latach 2006 - 2009

Szkolenie okresowe (35 godz.) prowadzone jest w formie kursu okresowego:

 • w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną - 21 godz.
  • szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • stosowanie przepisów;
  • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 • w ramach szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy - 14 godz.
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • czynnik ludzki w przewozie drogowym;
  • wizerunek firmy - obsługa klientów;
  • pierwsza pomoc;
  • ergonomia dla kierowców;
  • bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
  • krajowy przewóz drogowy;
  • międzynarodowy przewóz drogowy;
  • mocowanie ładunku;
  • przewóz drogowy zwierząt;
  • przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
  • przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
  • przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
  • przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
  • przewóz drogowy drewna;
  • przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
  • przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
  • ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
  • nienormatywne przewozy drogowe.

Szkolenie okresowe należy zrealizować raz na 5 lat.

!!UWAGA!!!

KURSY Okresowe 400 zł!!

KURSY Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej -2500 zł

KURSY Kwalifikacji Wstępnej-4500 zł

Każdy kursant zaczyna kurs indywidualnie!

KURS  WÓZEK JEZDIOWY + WYMIANA BUTLI GAZOWEJ (CERTYFIKAT UNIJNY)-  500 zł

Copyright 2011 by LOK. All rights reserved.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK. W naszej ofercie: nauka jazdy w Katowicach, szkolenia ADR, organizownie samoobrony, szkolenie przedpoborowych, prowadzenie kursów politechnicznych.

Copyright 2015 by LOK. All rights reserved.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK. W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców (dawne świadectwo kwalifikacji), nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR, organizownie samoobrony, szkolenie przedpoborowych, prowadzenie kursów politechnicznych.

Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: RawaNet