KURSY NA PRAWO JAZDY

Serdecznie zapraszamy na najbliższy

KURS PRAWA JAZDY

Kategorii:  AM, A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E

Rozpoczęcie 4.05.2017r.  godz. 16.00

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA SZKOLENIA TEORETYCZNEGO W DOMU, PRZED KOMPUTEREM - TEMPO SZKOLENIA ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD CIEBIE!!! ZAPISZ SIĘ DZIŚ NA KURS I OD RAZU ROZPOCZNIJ SZKOLENIE !!!


Krótki opis warunków, które należy spełnić by uzyskać upragnione prawo jazdy:

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 14 lat,
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A1 jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,

2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,

2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata (20 lat w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat kat. A2)

2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B1 jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,

2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,

2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C1 jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D1 jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata,

2) posiadanie prawa jazdy kat. B i D,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,

2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.


Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Badania możesz zrobić w Przychodni znajdującej sie obok naszego ośrodka.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) orzeczenie psychologiczne (dot. kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E)
Udaj się do NASZEJ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

3) fotografia
Jedno zdjęcie do prawa jazdy

4) numer PKK
Udaj się
do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, jeśli nie masz 18 lat musisz pojawić się w Urzędzie z rodzicem lub opiekunem (dotyczy kat. AM, A1, B) do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do NASZEGO OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW. Tutaj przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, zaktualizujemy Twój PKK.

6) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK.

7) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

 

Copyright 2011 by LOK. All rights reserved.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK. W naszej ofercie: nauka jazdy w Katowicach, szkolenia ADR, organizownie samoobrony, szkolenie przedpoborowych, prowadzenie kursów politechnicznych.

Kursy, szkolenia i prawo jazdy w LOK.
W naszej ofecie: szkolenia zawodowe kierowców,
nauka jazdy na wszystkie kategorie, szkolenia ADR.
Nauka jazdy Katowice
Realizacja projektu: RawaNet

Copyright 2017 by LOK. All rights reserved.